STYRDOKUMENT

Skolans arbetsplan följer de riktlinjer som finns i Landskapets Läroplan för den åländska grundskolan. Våra styrdokument hittar Du genom att klicka på länkrubrikerna nedan.

Skolans arbetsplanHemsida

Läroplan

Skolstadga

Skollag

Läsårets arbetstider 2017-2020

Läxpolicy för SAHD 

Bedömningskriterier ämnesvis

Elevbedömning och betyg

Blankett för ansökan om ledighet för elev