banner

Skolans arbetsplan följer de riktlinjer som finns i Landskapets Läroplan för den åländska grundskolan. Våra styrdokument hittar Du genom att klicka på länkrubrikerna nedan.

 

- Utbildningsstadga

- Skolans arbetsplan

- Läroplan

- Läsårets arbetstider 2022-26

- Läxpolicy för SAHD

- Fostrande samtal & disciplinära åtgärder

- ANDTS-plan för Södersunda skola

- Antimobbningsplan för Södersunda skola

- Elevhälsoplan Södersunda skola

- Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Södersunda skola

- Plan för hur samarbetet och övergången från barnomsorg till skola organiseras i Södersunda skola

- Handlingsplan för främjande av skolnärvaro

- Kostpolicy för Jomala kommmuns barnomsorg, fritidshem och skola