husSÖDERSUNDA SKOLA

Välkommen till vår skola!

Med högar från yngre järnåldern inpå knutarna ligger skolan idylliskt i byn Södersunda i Jomala kommun på Åland. Nedanför skolan betar hästar och får, och den gamla sjöbottnen har blivit bördig åkermark.

Det ursprungliga skolhuset är byggt på 1940-talet med två nyare tillbyggnader från 1995 och 2006. I dagsläget har skolan 112 elever fördelade på 7 klasser. Här arbetar ca 20 personer. I Jomala kommun finns två lågstadieskolor med en gemensam rektor, som heter Pia Axberg. Vice rektor och platsansvarig i Södersunda skola heter Carina Jansson.

På skolgården finns även Södersunda Fritidshem, som erbjuder morgon- och eftermiddagsvistelse för elever i åk 1-2.

Södersunda skola ingår i Södra Ålands högstadiedistrikt, SÅHD, tillsammans med fem andra lågstadieskolor. Distriktet har ett gemensamt högstadium, Kyrkoby högstadieskola, som ligger i Jomala. Där finns även skolornas gemensamma administration och skoldirektör. Distriktets 6 skolföreståndare, högstadiets rektor och skoldiretören träffas ca en gång per månad för skolutveckling i distriktet.

I Södersunda har kollegiet valt att arbeta med sammansatta klasser, d v s två årskurser som arbetar tillsammans i ett klassrum, utifrån ett individualiserande arbetssätt. Vi arbetar i lärarlag. Hela kollegiet samlas varje vecka för information och skolutveckling, varannan vecka i mindre "specialgrupper" kring t ex specialundervisning, elevvård, KiVa-arbete, It i skolan osv.

Hos eleverna vill vi speciellt utveckla en god förmåga att verka tillsammans med andra. Den viktigaste av skolans trivselregler är att ingen lämnas utanför gemenskapen i skolan. Vår kunskapssyn utgår från att elever är olika, har olika behov, och olika möjligheter att inhämta kunskap och att redovisa sin kunskap. Förutom baskunskaperna läsa, skriva och räkna har läsåret tyngdpunktsområden Miljö och hållbar utveckling, En språkutvecklande skola samt Elevhälsa och skoltrivsel. Ett annat temaområde som sträcker sig över flera år är LikaOlika, där vi arbetar med ökad tolerans och acceptans gentemot andra individer. Skolan arbetar enligt KiVa-skolas program för att förebygga mobbning för alla årskurser. KiVa-teamet, och alla skolans vuxna, arbetar tillsammans för att eleverna skall ha det bra i skolan. Skolhälsovårdaren och skolkuratorn är på plats alla tisdagar. Vi samarbetar bl a med Jomala bibliotek, med kommunens fritidsledare, Jomala församling och med 4H.

Skolan använder lärplattformen Itslearning för eleverna och från hösten är Wilma kommunikationskanalen med hemmen.

Hela skolans personal tillsammans med Hem och skolaföreningen vill arbeta för ett öppet klimat, och välkomnar besökare till vår skola. Vill Du kontakta oss är Du välkommen att ringa, skriva eller nå oss på e-post.