banner

INSKRIVNING AV NYA ELEVER I SÖDRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT
Inskrivning av nya elever till skolan för läsåret 2024-2025 sker under tiden tiden 15-24.3.2024

Information från utbildningschefen

Om barnet är inom barnomsorgen och inne i Wilma så kan inskrivningen göras via Wilma.
Instruktioner för inskrivning via Wilma

 

Södersunda skola

Skolan ligger i byn Södersunda i Jomala kommun på Åland. På skolgården växer äppelträd blad gravhögar från yngre järnåldern. Det ursprungliga skolhuset är byggt på 1940-talet med två nyare tillbyggnader från 1995 och 2006. I dagsläget har skolan 88 elever fördelade på 6 sammansatta klasser. Vilket innebär att två årskurser arbetar tillsammans i ett klassrum. Lärarna arbetar i arbetslag och har då möjlighet att planera undervisningen tillsammans. Inom skolan arbetar ca 20 personer. Skolan har ett eget kök där maten tillreds från grunden.

I Jomala kommun finns två lågstadieskolor Vikingaåsens skola och Södersunda skola med en gemensam rektor, Susnanne Hellström. Platsansvarig och biträdande rektor i Södersunda skola är Carina Jansson. Södersunda skola ingår i Södra Ålands utbildningsdistrikt, SÅUD. Distriktet har ett gemensamt högstadium, Kyrkoby högstadieskola, som ligger i Jomala. Där finns även utbildningsdirektören och skolornas gemensamma administration.

Skolan använder lärplattformen Itslearning för eleverna och Wilma är kommunikations-kanalen med hemmen.

I anslutning till skolan finns även Södersunda Fritidshem, som erbjuder morgon- och eftermiddagsvistelse för elever i åk 1-2.

Hela skolans personal tillsammans med Hem- och  skolaföreningen vill arbeta för ett öppet klimat och nära samarbete. Vill Du kontakta oss är Du välkommen att ringa, skriva eller nå oss på e-post.

 

Hitta hit!