banner

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den är gemensam för hela EU. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

De personuppgifter som samlas in behandlas och sparas under olika lång tid beroende ändamålet och skolans skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas den tid som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Personuppgifter sparas i olika register beroende på ändamålet för behandling och följer dataskyddsförordningen.

Södra Ålands högstadiedistrikt har en epostpolicy, den hittar du här.