banner

Adress:
Södersunda skolväg 11
AX-22130 GOTTBY

Telefon kansli:
+358-18-329740

Telefon platsansvarig, biträdande rektor:
+358-18-329741

Telefon rektor:
+358-18-329714

Lärarrummets mobil:
+358-457-3457611

Kökets telefon:
+358-18-329743 mobil: +358-457 345 3301

Södersunda fritidshem:
+358-18-329750 mobil: +358 457 343 4315

E-post:
Personalen når du på egna e-postadresser enligt principen:förnamn.efternamn[at]saud.ax
(å och ä ersätts av a, ö ersätts av o).

Hem och skolaföreningen:
Ordförande Jenny Nyberg