banner

Adress:
Södersunda skolväg 11
AX-22130 GOTTBY

Telefon:
+358-18-32471

Lärarrummets mobil:
+358-457-3457611

Kökets mobil:
+358-457 345 3301

E-post:
Personalen når du på egna e-postadresser enligt principen:förnamn.efternamn[at]saud.ax
(å och ä ersätts av a, ö ersätts av o).

Hem och skolaföreningen:
Ordförande Terese Flöjt

Södersunda fritidshem:
tel. 0457 343 4315